Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Färdig signalist i hemvärnet

sign3 18LSöndagen den 22 juli satte jag mig på tåget mot Malmö med slutdestination Falsterbo Kursgård i Höllviken. Det var dags för mig att slutföra min signalistutbildning med kursen GU Signalist 3. Väl på plats välkomnades vi av skolchefen med några väl valda ord. Vi blev sedan överlämnade till vår kurschef, serg Olofsson, som visade oss till vår lektionssal för genomgång inför kursen. Vi var fem nya elever som skulle införlivas i den pågående GU Signalist 2+3 vilket skedde smidigt, och med välkomnande från övriga kurskamrater.

På måndag morgon introducerades vi för kortvågssignalering i allmänhet och Hemvärnets kortvågsutrustning i synnerhet. Vi fick bekanta oss med Ra 763 och Ra 195-familjen (Ra 1951 och Ra 1952). Vidare lärde vi oss om olika antenner, om hur dom sätts upp och hur de ger olika karaktär på radiovågorna ... mycket prat om rymdvåg, markvåg och NVIS.

Läs mer...

Vad gör en statssekreterare?

salestrand2Vi blev nyfikna på vad en statssekreterare gör på ett departement. Och vad är då bättre, än att fråga Jan Salestrand, statssekreterare på Försvarsdepartementet. Så vi for till Småland och hade ett långt och trevligt samtal med generalen som bytte arbetsplats. Mitt inne i de småländska skogarna tillbringar statssekreterare Salestrand sina sommarveckor. Vi slår oss ner under en parasoll för att skydda oss från den starka solen.

- Försvarsdepartementet är det näst minsta departementet med sina cirka 140 personer. Vi fem politiska tjänstemän. Förutom statsrådet Hultqvist så är det en pressekreterare, två politiskt sakkunniga och jag, säger Jan Salestrand.

Statssekreteraren är alltid politiskt tillsatt. Jan Salestrand är förutom chefstjänsteman och ansvarig för ledning av den dagliga verksamheten vid departementet, också försvarsministerns närmaste man och rådgivare. Ett inte helt ogenomtänkt drag av statsrådet, då Salestrand arbetade som chef för Högkvarteret i Försvarsmakten när han blev tillfrågad av Peter Hultqvist om han ville ha arbetet som statssekreterare. I den rollen ingår förutom att leda verksamheten såsom arbetsmiljöfrågor, löner, personal m m också att driva den politiska processen.

- Ungefär två dagar i veckan jobbar jag med beredningar av olika ärenden. Stora som små. Det kan vara allt från inköp av materiel till försvarsmakten till begäran om tillträde till svenskt luftrum av passerande statsluftfartyg.

Text: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Sambandsoperatörer till samhällets krisberedskap

civil18LUnder tio intensiva dagar i Höllviken genomförde elva förväntansfulla och mycket intresserade elever sin grundutbildning till att bli civila sambandsoperatörer. På schemat fanns allt från grundläggande signalering till lägestjänst. Två dagar efter avslutad kurs åkte två av eleverna upp till en av de stora skogsbränderna och arbetade som stabsassistenter för Trafikverket. Där fick de praktisera på mycket av det som de hade lärt sig i en skarp insats. Ett gott betyg får utbildningen!

Vid årets kurs lades mer tid än tidigare på både RIB/LUPP och WIS. Ett annat ämne som vi har lagt till igen i kursplanen är expeditionstjänst, ”meddelandets väg” samt offentlighets- och sekretesslagens betydelse. Vi förväntas ju arbeta i någon form av offentlig förvaltning och då är det bra att känna till en del lagstiftning runt detta.

Några dagar in på kursen kom det en ny omgång med elever som skulle gå en kompletteringsutbildning. Där hade vi drygt tjugo elever att utbilda i det civila signalerandets konst. RIB/LUPP, WIS, lägestjänst, kortvågsradio och en del annat stod på deras schema.

Dagen innan den stora systemövningen hade vi en mindre förövning där allt skall vävas samman, att gruppen skall jobba tillsammans, att man har med sig alla papper, pärmar, radiostationer och sist med inte minst att den där jätteviktiga koaxialadaptern kommer med.

På fredagen är det stora systemövningsdagen, alla grupperna skall åka ut till sina grupperingsplatser och där spela olika kommuner så som Vellinge, Staffanstorp och Malmö kommun. En länsstyrelse fanns också med. Nytt för i år var att vi hade elever som kunde spela en rörlig sambandsförstärkningsgrupp som hade länsstyrelsen som uppdragsgivare. De olika övningsplatserna ligger i just Staffanstorp, Malmö och i Falsterbo. Länsstyrelsen finns kvar på kursgården och då blir det lite avstånd att överbrygga och bli lite ”besvärligt" vilket är ett av syftena med denna systemövning. Nästa år kommer vi förhoppningsvis vara på helt andra platser.

Signalungdom på Summer Camp

vaddo4lowSignalungdom har deltagit på Summer Camp, som Försvarsutbildarna anordnade för ungdomar från de frivilliga försvarsorganisationerna. Syftet var att visa på bredden av den ungdomsverksamhet som finns. Vi visade upp ett axplock av det som genomförs på FRO:s ungdomskurser.

Under två dagar genomfördes ett stationssystem med sjukvård, HLR, skytte, överlevnad, CBRN och samband förstås! Varje stationstid var två och en halv timme så det var en utmaning att hålla intresset vid liv och visa på bredden av vår verksamhet. Sambandsstationen bestod av två ledningsfordon Mercedes GW, Ra180, högantenn, IGR och satelitsamband i form av B-gan.

Först pratade vi allmänt om sambandstjänstens olika delar och var vi kom ifrån. Därefter delade vi gruppen i två där den ena halvan provade Ra180 och den andra testade att rikta in B-gan. Gruppen reste sedan högantenn innan det var dags att testa i praktiken. Några åkte GW i terrängen samtidigt som de signalerade. Under tiden så ringde de flesta sitt allra första satellitsamtal. Det gick nog till mamma eller någon kamrat. När någon svarade så kom det allra största leende fram. Under dagarna kom Stefan Hallén från Försvarsmaktens produktionsavdelning på besök och pratade med ungdomarna.

Sommarkurser på Fårö

C P18LPå Fårö Kursgård pågår FRO:s befälskurser för personal i hemvärnet. Det är kurser för stabs- och sambandsgruppchefer i kompaniledningar och ledningsplutoner samt för ledningssystembefäl i bataljonsstaber.

Dessutom genomförs en kurs där stabsbefäl ges kunskap om möjligheterna med hemvärnets ledningssystem. På en annan kurs får personal i ledningsplutonerna utveckla sina färdigheter i att upprätta och betjäna en stabsplats.

Chefen P 18, överste Mattias Ardin, besökte kurserna och fick tillfälle att pratat med eleverna. Som chef för det nyupprättade Gotlands Regemente informerade han om verksamheten på ön. Han kunde även ge kompletterande information till eleverna som höll på att skriva order inför kommande verksamhet under kursen.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till hemvärnet. De placeras på befattningar från signalist i kompanier ända upp till sektionschef i bataljonsstab. Vill du vara med? Kontakta FRO här!

Generalsbesök på sommarkurserna i Höllviken

anna lyssnarFörsvarsmaktens ledningssystemchef, general Anna Eriksson, besökte under fredagen FRO:s sommarkurser på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Två kurser för blivande signalister till hemvärnet (del 1 och 2 av 3) samt en instruktörskurs (IK T Samband) pågick och generalen fick tillfälle att prata med både elever och kursledningar.

På kursgården fanns även två kurser för ledningsstödspersonal till samhällets civila krisberedskap. Det var dels en kurs för sambandsoperatörer, dels en utbildning i IT-säkerhet, som även de besöktes av general Eriksson.

Hemvärnssignalisterna jobbade med Ra 180 och samband över långa avstånd. Tre Ra 180 i tvånäts-relän (med normaleffekt, 5 W, och högantenn 2K i varje relä) skapade samband från Höllviken i söder till strax söder om gränsen till Småland, vid Osby i norr. Nästan 15 mil totalt med längsta hoppet på ca 4,3 mil. Detta visar på vad man kan åstadkomma med god planering av stationsplatser. En kunskap som kommer väl till användning när eleverna kommer ut till sina hemvärnsförband som signalister.

Vill du vara med i samhällets krisberedskap? Kontakta FRO här. Din insats behövs!

Personal ur FRO medverkar i bekämpningen av skogsbränderna

sarnabv

Trafikverkets bandvagnar används vid bekämpningen av de skogsbränder som pågår i landet. 10 – 12 bandvagnar är i gång och används för transporter inom brandområdet. Bandvagnarna leds av personal från FRO på två ledningsplatser, i Ljusdal och i Särna. I Särna används en av de ledningsbandsvagnar som ingår i styrkan. Arbetet underlättas av att ledningsfunktionen är terränggående och kan placeras nära platsen för insatsen.

Ett femtontal signalister ur FRO medverkar i arbetet, som pågår dygnet runt. Om brandbekämpningen drar ut på tiden kommer det att behövas ytterligare personal.

Vill du vara med och bidra till krisberedskapen i samhället. FRO har många möjligheter och erbjuder befattningar både i hemvärnet och det civila försvaret. Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök