Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

kbvPlötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, IT-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

Den 28 maj till 3 juni genomförs Krisberedskapsveckan. Veckan ska öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Krisberedskapsveckan kommer att uppmärksammas genom annonser, information på kommunernas webbplatser och i medierapporteringen. Många kommuner och organisationer kommer också att ha aktiviteter på temat krisberedskap. Det kan exempelvis handla hur du ökar din hemberedskap, vad en krislåda bör innehålla, vilka risker som finns i din närmiljö och vart du kan vända dig om något händer i din kommun.

Läs mer...

Sambandsskola i Ånn

nn2018lowFRO:s traditionella vårvinterskola i Ånn har nu inletts, initialt med kurserna GU Signalist 1 och 2. Om en knapp vecka åker GU Signalist  2 hem, och ersätts av GU Signalist 3. Vädret är typisk vårvinter, med klarblå himmel, värmande sol och plusgrader.

FRO rekryterar och utbildar signalister till hemvärnet. Utbildning omfattar tre steg - GU Signalist 1, 2 och 3. Du får lära dig att hantera sambands- och ledningssystem inom hemvärnet, bland annat Rakel och kortvåg samt datorbaserade stabsstödssystem. Om du inte har militär grundutbildning får du även det.

Vill du göra skillnad? Bli signalist i hemvärnet! Kontakta FRO här.  

Möt frivilliga i Norrköping

norrkoping3Kom och möt Norrköpings frivilligorganisationer lördagen den 28:e april. Mellan kl. 10.00 och 16.00 finns vi alla på Tyska Torget vid Rådhuset. Där finns möjlighet att titta på spännande fordon och utrustning, lära sig mer om vad frivilligorganisationerna gör för samhället och kanske även upptäcka något spännande sätt för dig att göra en insats för samhället! Dessutom kommer Norrköpings Kommun informera om krisberedskap i hemmet.

Evenemanget är helt gratis och öppet för alla!
FRO Norrköping är arrangör

Länk till facebook: https://www.facebook.com/events/143016669868031/ 

Vi är oerhört utsatta

paulaPaula Holmqvist sitter i försvarsutskottet för Socialdemokraterna och driver bland annat de civila frågorna. Hon vurmar för de frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet och hon gillar att vara ute i ”verkligheten” för att se, lyssna och lära sig mer. En dag i slutet av mars träffade fro.se henne i Riksdagens café.

- För mig gäller det att vi måste ta till vara på alla de som ställer upp helt frivilligt för att värna vårt försvar. De som har förankring i hela landet, lokalt. Där finns så mycket kunskap och engagemang, säger Paula Holmqvist.

De möten som Paula anordnar ca två gånger per termin  med en Fokusgrupp med 6 deltagare från FOS (Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté) är en av de saker som hon mer än gärna gör och prioriterar högt. Hon träffar också alla 18 frivilliga försvarsorganisationer minst en gång om året.

- För att lyssna, ta till mig och svara på frågor. Så viktigt att vi politiker lyssnar och lär i denna krets, där kan vi verkligen prata med varandra. Jag brukar säga att berätta nu för mig vad ni vill, för jag kan föra detta vidare. Jag har ju en liten möjlighet att påverka, säger Paula.

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när det gäller totalförsvaret.

- Ja det handlar ju om det militära och civila försvaret. Och att både i freds- och kristider höja medvetandegraden hos hela svenska folket.  De frivilliga försvarsorganisationerna är också kopplade till detta. Deras förankring hos människor gör dem speciellt lämpade att föra ut information och kunskap.

Text: Daisy Balkin Rung Foto: Nathalie Besér

Läs mer...

Trafikverkets bandvagnsstyrkas insatser i februari

bvtagI vinter har bandvagnsstyrkan varit insatt i samhällets tjänst två gånger. Vid båda tillfällena har personal ur FRO, FAK och Bilkåren tjänstgjort. Den första insatsen var vid snöovädret i Gävleborgs och Västernorrland län i månadsskiftet januari – februari. Fyra signalister ur FRO och fyra bandvagnsförare ur FAK deltog i insatsen. 11 bandvagnar från depåer i Sollefteå och Borlänge transporterades och till Gävle, Hudiksvall och Sundsvall för att där stå till samhällets tjänst om behov av transporter skulle uppstå.

I Sundsvallsområdet hade nattåget från Narvik till Stockholm fått lokskada och stod insnöat mellan Härnösand och Sundsvall. Bandvagnsstyrkan fick uppgiften att lokalisera tåget och vara beredda att evakuera de som fanns ombord. Tåget hade stått still i 17 timmar och hade 106 personer ombord.

Läs mer...

Samband vid tävlingar och andra evenemang

tjejskida

FRO kan hjälpa dig med säker radiokommunikation för ledning och rapportering. Stora avstånd eller behov av många radioenheter är normalt inget problem. FRO kan även ställa upp med ljudanläggning som täcker stora områden.

FRO Stockholm har under vintern levererat både säkerhetssamband och ljudanläggning till två stora tävlingar. Det ena var Tjejskidan, som går på Täby konstsnöspår på Arninge golfklubb. Det var en fin dag och funktionärerna som i mycket arla morgonstund tagit sig till platsen fick beundra en vacker soluppgång. Våra trådlösa mikrofoner och headset fick visa vad de duger till. Antennerna sattes upp på en mast ca tre meter upp, vilket ger en alldeles utmärkt täckning på den ganska stor radie som speakern rör sig på inom tävlingsområdet.

Även på skridskotävlingen Sigtunarännet stod FRO för säkerhetsamband och ljudanläggning. Sambandscentralen placerades i ett kontor i direkt anslutning till startområdet och apparaturen kunde därför riggas och testas redan dagen innan vilket sparade. Vi hade även APRS med oss så vi kunde följa hur sjukvårdsfordonen rörde sig över tävlingsområdet.

Har du också behov av säkerhetssamband eller ljudanläggning? Kontakta närmaste FRO-förbund, se Hitta FRO nära dig.

Vinterutbildning för bandvagnsförare

vinterbandvagnlowSystemledare i Molos ska inte bara kunna hantera de olika system för kommunikation och samband som ingår. De ska även kunna framföra bandvagnarna i terrängen där vägar saknas. Personal ur Molos deltog därför i en vinterutbildning för bandvagnsförare i Trängslet utanför Älvdalen. Deltagarna blev utbildade i hur vintern påverkar både förare och bandvagnar.

Bilkåren arrangerade kursen och hade ordnat en mycket bra utbildning med i stort sett perfekta förutsättningar som t ex drygt 1 meter snö och ca 6-7 grader kallt på dagarna. En övning gick ut på att ta sig till toppen av ett berg på ca 700 meters höjd, självklart genom tät terräng och mycket snö.

FRO ansvarar för utbildning av systemeldare till Molos, den resurs som Svenska kraftnät har byggt upp och driver för att kunna stödja elnätbranschen med kommunikation vid störningar i elförsörjningen. Vill du veta mer? Kontakta FRO här!

FRO Norrbotten – ett nytt förbund i FRO

nyalokalenEtt nytt förbund i FRO har bildats genom sammanslagning av de tidigare tre förbunden i Norrbotten. Det nya förbundet blir, sett till medlemsantal, ett av de sex största, men är till ytan naturligtvis det i särklass största. FRO Norrbotten får inledningsvis fyra avdelningar – FRO Luleå, FRO Malmfälten, FRO Kalix och FRO Boden.

Förbundet har ansvaret för rekryteringen till tre hemvärnsbataljoner. I området finns även Molos 1. Så det saknas inte uppgifter at ta tag i. Genom att slå samman förbunden kommer vi att uppnå ökad samordning och effektivitet i det administrativa arbetet. Vi kommer att kunna erbjuda ett större utbud av aktiviteter för medlemmarna, även om avstånden ibland kan vara ett problem, säger Peter Sundén som är vald till ordförande i den nya styrelsen.

Det nya förbundet bildas formellt vid en välbesökt stämma som hölls i FRO Bodens lokal den 24 februari.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök