Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Inbjudan till SL-Testen 2021

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling för klubbstationer och sändareamatörer. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. I år går testen lördagen den 8 maj och lördagen den 13 november. Testen är indelad i två klasser, CW (telegrafi) och SSB (telefoni).

FRO fyller 75 år under 2021
Det firar vi genom att göra SL-testen i maj lite festligare. Alla som sänder i loggar kommer att få ett diplom och vinnaren i respektive klass belönas med en plakett. Vi hoppas på många deltagare i testen!

Bestämmelser för SL-Testen finns här.

Välkommen till SL-Testen!   

Så bör du agera vid terrorattentat

Risken att du ska drabbas av ett terrorattentat är liten, men genom att vara förberedd ökar du dina chanser att klara dig om det trots allt inträffar. MSB har tillsammans med Polisen tagit fram en utbildning om vad man behöver göra och tänka på vid ett terrorattentat.

Titta på utbildningen här! 

FRO och Molos bistår vid storstörning i tre län

Viskan3loMolos förmåga att kunna leverera både kommunikationer och transporter med bandvagnar lyftes fram då FRO och Molos inbjöds att medverka vid torsdagens storstörningsmöte som elnätsföretaget E.ON Energidistribution genomförde på grund av det då pågående snöovädret i området kring Sundsvall. Bara timmarna efter mötet var en hemställan om Molos medverkan inlämnad och strax efter kom Svenska Kraftnäts positiva beslut.

Tre dagar senare kan vi konstatera att det i första hand har handlat om transporter samt framtagande av lägesbilder. Mobiltelefonnäten har fortfarande har relativt god användbarhet men Molos håller löpande koll på såväl mobiltelefon- som Rakelnätens täckning för att snabbt kunna sätta in åtgärder då behov uppstår. 

Fyra bandvagnar från Svenska Kraftnäts elberedskapsförråd i Sundsvall har med förare från Molosgrupperna i Sundsvall och Boden varit aktiva från tidig morgon till sen kväll sedan i fredags med att transportera linjemontörer och skogsröjare med tillhörande utrustningar i de drabbade skogarna i tre län. Bevakningen av kommunikationsnäten har pågått fortlöpande av samma personal.

Molos är Svenska Kraftnäts beredskapsresurs för ledning och samband. Molos bemannas med förstärkningsresurser ur FRO. Personalen får utbildning och övning och står till samhällets förfogande. Kontakta FRO om du vill veta mer! 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök